شماره واتس آپ : 0408189294
ایمیل پشتیبانی info@globaledits.ir

هنگام نگارش مقاله٬ باید ابعاد سه گانه محتوایي، ساختاري و نگارشي را مورد توجه قرار دهید. در پست های دیگر می توانید خلاصه اي از اصول محتوایي و ساختاري یك مقاله علمي را ببینید. اكنون به بررسي اصول كلي آیین نگارش٬ كه رعایت آنها در نگارش مقاله علمي ضروري است، می پردازیم.

الف) متن علمي تا حد ممكن باید مختصر و مفید باشد. به همین جهت لازم است از آوردن نقل قول هاي غیرضروري و حجم افزا، بیان هاي عاطفي واحساسي و گزافه نویسي اجتناب شود.

ب) از آوردن عبارتهاي مبهم و پیچیده و واژه هاي نامأنوس بایداجتناب کنید.

ج) باید از ذكر پاراگراف ها و جمله هاي طولاني خودداري شود.

د) مطالب باید ساده، روان، جذاب و به گونه اي صریح و روشن بیان گردد.

ر) در نقل مطالب، ضروري است امانتداري را با ذكر مشخصات دقیق منبع رعایت نمود. هر چند در این باب نباید  افراط کرد.

ش) هر بخش از نوشته كه شامل یك ایده و مطلب خاص است، باید در یك پاراگراف آورده شود.

ص) باید از به كاربردن كلمات مترادف به جهت افزایش حجم اجتناب شود.

ط) باید از به كاربردن افراطي حروف اضافه و حروف ربط در متن پرهیز شود.

 

ویرایش متن بر عهده ویراستار است كه باید طبق قوانین مربوط به نشر و ضوابط علمي صورت گیرد.

هر اثر تحقیقي دو نوع ویرایش ميشود: ویرایش فني و ویرایش ادبی. گروه گلوبال ادیتس مفتخر است به نویسندگان برای تسهیل و تسریع فرآیند چاپ مقالات در زمینه ویراستاری ادبی کمک کند و مقالات ویراستاری شده را تا زمان چاپ ضمانت می کند. برای دیدن پکیج های ویراستاری اینجا کلیک کنید.

تعداد بازید : 701

پیام شما

ایده ها و نظرات خود را مطرح کنید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

همواره و در هر زمان منتظر دریافت پیام ها، پیشنهادات و انتقادات شما هستیم.

شماره واتس اپ
تلفن : 0408189294
ایمیل
info@globaledits.ir
Layer 1