شماره واتس آپ : 0408189294
ایمیل پشتیبانی info@globaledits.ir

 

استفاده اصلی از این حرف تعریف زمانی است که اشاره به چیز خاصی داریم نه به همه موارد. با این حال، همانطور که در دو مثال زیر نشان داده شده است، تمایز بین عام و خاص همیشه ساده نیست:

 

a) Male professors of physics from China who also work in the field of mathematics and how have studied in the USA, tend to …

b) The male professors of physics who also work in the fi eld of mathematics that Anna met at the conference are …

جمله (a) بسیار خاص به نظر می رسد، اما این طور نیست. برای اینکه یک چیز خاص باشد ، باید بتوانیم به این سوال پاسخ دهیم “کدام یک از آنها؟” در (الف) ما نمی دانیم کدام استادان خاص هستند. در جمله دوم (ب) واقعیت ملاقات آنا نشان می دهد که منظور ما همه استادان در جهان نیست ، بلکه زیرمجموعه بسیار خاصی از آنها است، یعنی اساتیدی که آنا در کنفرانس ملاقات کرد.

مثالهای زیر موارد معمولی را نشان می دهد که حرف تعریف the باید استفاده شود.

 

 

خاص در برابر عام: مثالها

اصطلاح “خاص” با اشاره به حرف تعرییف the به این معنی است که اسم به طریقی واجد شرایط است. شرایط معمول عبارتند از:

۱. a noun1 + of + noun2

احتمالاً اسم 1 توسط اسم 2 مشخص می شود. در چنین مواردی ، باید قبل از اسم ۱ حرف تعریف the  استفاده شود.

۲. noun + ( that ) + (subject) + verb

۳ .صفات عالی مانند: the best, the simplest

۴. صفاتی مانند first, second (etc.), main, principal, only, initial

۵. صفت لزوماً اسم را خاص نمی کند.

 

سایر کاربردهای حرف تعریف the

۱.با عبارات خاص: the Internet, the weather, the sun, the environment, the dark.

۲. برای نشان دادن یک کلاس از اشیا به معنای انتزاعی. توجه: در یک تعریف از a / an استفاده کنید: به عنوان مثال،

A computer is a machine that performs calculations.

۳. با عبارات last  و next  برای نشان دادن یک هفته ، ماه ، سال و غیره به جای هفته جاری و غیره.

تعداد بازید : 701

برچسب ها

اشتراک گزاری

پیام شما

ایده ها و نظرات خود را مطرح کنید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

همواره و در هر زمان منتظر دریافت پیام ها، پیشنهادات و انتقادات شما هستیم.

شماره واتس اپ
تلفن : 0408189294
ایمیل
info@globaledits.ir
Layer 1