شماره واتس آپ : 0408189294
ایمیل پشتیبانی info@globaledits.ir

در نگارش علمی غالباً از چند عبارت لاتین به طور خلاصه (.etc. and et al) یا به صورت واژگانی ( in vitro ،in vivo ،in situ) استفاده می شود، اما آیا باید آنها را درایتالیک نوشت؟ چنین سؤالاتی متداول هستند و هیچ پاسخ درست یا نادرستی برای آنها وجود ندارد، هرچند، تمایل بیشتر مجلات به عدم استفاده از ایتالیک است. اکثر ناشران و راهنماهای سبک به نویسندگان دستور می دهند از ایتالیک برای چنین عباراتی استفاده نکنند. به عنوان مثال ، Springer و Elsevier و همچنین راهنمای شیوه و سبك علمی شیكاگو از نویسندگان می‌خواهند كه in vivo, in vitro, in situ, a priori, ad libitum و a posteriori را به صورت عادی یا فونت رومی تنظیم كنند. از سوی دیگر، دستورالعمل های مجله The Auk، منتشر شده توسط اتحادیه Ornithologists American، در مورد استفاده از ایتالیک کاملاً خاص است: ;فقط باید اصطلاحات لاتین زیر باید به صورت ایتالیک مورد استفاده قرار گیرند: in vivo ،in vitro ، in utero, in situad libitum ، a priori  و a posteriori و کلیه اصطلاحات لاتین دیگر (به جز نام های علمی) باید بدون ایتاایکس باقی بمانند. فرهنگ لغت آکسفورد برای نویسندگان و ویراستاران علمی نیز تأکید می کند که باید in vivo و in vitro ایتالیک نوشته شوند. بنابراين، تنها توصيه منطقی در اين زمينه، پیروی از دستورالعمل مجله مورد هدف است.

تعداد بازید : 881

پیام شما

ایده ها و نظرات خود را مطرح کنید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

همواره و در هر زمان منتظر دریافت پیام ها، پیشنهادات و انتقادات شما هستیم.

شماره واتس اپ
تلفن : 0408189294
ایمیل
info@globaledits.ir
Layer 1