شماره واتس آپ : 0408189294
ایمیل پشتیبانی info@globaledits.ir

Review articles در این مقالات افراد صاحب نظر و با تجربه که به طور مستمر و گسترده بر روی یک مقوله علمی به پژوهش مشغولند، با بررسی تعداد زیادی از مقالات مرتبط، ضمن بیان تاریخچه و تشریح پژوهش هایی که در طی سال های گذشته بر روی آن موضوع انجام شده است، وضعیت فعلی و نیز پژوهش های آتی را بیان و مرور می کنند. همچنین نویسندگان به ارائه نظرات و دستاوردهای پژوهشی خود پرداخته و افق های جدید و پیشرو را ارایه میکنند.

اجزای مقاله مروری

  • عنوان: عنوان مقالات مروری همچون مقالات پژوهشی است و باید کامل و جامع باشد. به عنوان مثال: به عنوان مثال یک مقاله مروری در درمان سرطان میتواند عنوان زیر را داشته باشد.

چشم اندازی نوین در درمان سرطان: تاثیر باکتری ها در درمان سرطان معده

  • نام مؤلف یا مؤلفان: مشابه مقالات علمی پژوهشی است.
  • چکیده: مشابه با مقاله پژوهشی به بیان مختصری از هدف و تشریح بخشهای مختلف تشکیل دهنده مقاله پرداخته و در نهایت در یک جمله به نتیجه گیری نهایی و جهت گیری آینده پژوهش ها را در موضوع مورد بررسی می پردازد.
  • کلمات کلیدی: مشابه مقالات علمی-پژوهشی است.
  • مقدمه: مقدمه یک مقاله مروری کوتاه و در حد یک پاراگراف است که در آن به توضیح مسئله مورد مطالعه و هدف مطالعه پرداخته که معمولا مسئله مورد مطالعه به صورت چندین سوال مطرح شده و در بخش ترکیب نتایج پاسخ داده میشود.
  • ترکیب نتایج: این بخش اصلی ترین قسمت مقالات مروری بوده و سعی دارد با ترکیب نتایج مطالعات قبلی به یک جمع بندی کامل دست یافته و به سوالات مطرح شده در قسمت مقدمه پاسخ داده‌شود.
  • نتیجه گیری: در این بخش، با توجه به هدف مقاله نتیجه گیری از آنچه در قسمت ترکیب نتایج گفته شده صورت می‌گیرد و در پایان جهت گیری آینده پژوهشها مطرح می شود.
  • فهرست منابع: مشابه مقالات علم-پژوهشی است.

برای خواندن مطالب بیشتر به صفحه مقالات سر بزنید.

تعداد بازید : 968

پیام شما

ایده ها و نظرات خود را مطرح کنید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

همواره و در هر زمان منتظر دریافت پیام ها، پیشنهادات و انتقادات شما هستیم.

شماره واتس اپ
تلفن : 0408189294
ایمیل
info@globaledits.ir
Layer 1