شماره واتس آپ : 0408189294
ایمیل پشتیبانی info@globaledits.ir

چه کسانی باید جزو نویسندگان قرار بگیرند؟

من قصد دارم اولین مقاله ای را که در آن نویسنده اصلی هستم منتشر کنم. در طول این مطالعه، یک دانشجوی دکتری در انجام تست های آزمایشگاهی به من کمک کرد، او حتی به من کمک کرد که برخی داده ها را تجزیه و تحلیل کنم. من می خواهم نام او را به عنوان یک همکار در این مقاله ذکر کنم. همچنین، استاد مشاورم از من خواسته که نام یکی از همکاران را که برخی از خطوط سلولی را در اختیارمان قرار داد را هم در لیست نویسنگان ذکر کنیم، اما من در این مورد مطمئن نیستم. می خواهم بدانم آیا رهنمودهای استانداردی برای تصمیم گیری در مورد اینکه چه کسانی باید در لیست نویسندگان قرار بگیرند وجود دارد یا خیر.

Authorship مسئله بسیار بحث انگیزی است که حتی محققان ارشد و باتجربه به طور کامل در مورد آن ذهنیت روشنی ندارند. کمیته بین المللی ویراستاران مجله پزشکی (ICMJE) مجموعه ای از دستورالعمل ها را برای کمک به محققان تعیین کرده است که چه کسانی واجد شرایط قرار گرفتن در لیست نویسندگان می باشند یا فقط باید نامشان در بخش تقدیرو تشکر مقاله ذکر شود. بر اساس این دستورالعمل، نویسنده باید:

  • اساسا به ایجاد ایده کلی مقاله، طراحی و به دست آوردن و تجزیه و تحلیل و تفسیر داده ها کمک کرده باشد؛
  • در نگارش مقاله کمک کرده باشد و یا محتوای آن را نقد و بررسی کرده باشد؛
  • نسخه نهایی را که قرار است منتشر شود تصویب کند؛ و
  • مسئولیت کار را قبول کند.

اکثر مجلات زیست پزشکی امروزه از نویسندگان می خواهند که مطابق با دستورالعمل های ICMJE عمل کنند و حتی توصیف مفصلی از سهم نویسندگان را می خواهند.

در مورد سؤال مطرح شده، نام آن دانشجوی دکتری که به شما در تجزیه و تحلیل داده ها کمک کرده است باید به عنوان یک نویسنده ذکر شود زیرا او با ارائه پیشنهادات آزمایشگاهی و کمک به تجزیه و تحلیل داده ها در مطالعه شما نقش چشمگیری داشته است.

با این حال، کسانی که تنها کمک های فنی، فضای آزمایشگاهی، واکنش دهنده ها و یا کمک های نوشتاری ارائه می دهند، معیارهای نویسندگی را برآورده نمی کنند و نباید به عنوان نویسندگان ذکر شوند. بنابراین، سهم شخص دومی که اشاره کردید کافی نیست؛ می توانید نام او را در بخش تقدیر و تشکر مقاله بیاورید. من توصیه می کنم که مشاور خود را در جریان دستورالعمل ICMJE قرار دهید، زیرا اگر سردبیر مجله متقاعد نشود که همه نویسندگان ذکر شده به اندازهز کافی در مقاله مشارکت داشته اند، پذیرش مقاله ممکن است به تعویق بیفتد.

اگر می خواهید یک نویسنده خوب بشوید بهتراست به این 14 نکته ای که باید رعایت کنید نیم نگاهی بیاندازید.

موفق و سربلند باشید.

تعداد بازید : 890

پیام شما

ایده ها و نظرات خود را مطرح کنید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

همواره و در هر زمان منتظر دریافت پیام ها، پیشنهادات و انتقادات شما هستیم.

شماره واتس اپ
تلفن : 0408189294
ایمیل
info@globaledits.ir
Layer 1