شماره واتس آپ : 0408189294
ایمیل پشتیبانی info@globaledits.ir

h-index یا شاخص اچ يكي از شاخصهاي جديد علم سنجي است كه علاوه بر اندازه گيري توليدات علمي افراد، ميزان تأثير (impact) علمي افراد را هم مشخص مي كند. اين شاخص در سال 2005 ميلادي توسط پروفسور هريش (Hirsch)، فيزيكدان دانشگاه كاليفرنيا ارايه شد. شاخص h-index بر اساس توزيع استنادات(citations)  اسناد (documents) منتشر شده يك محقق تعيين مي شود. اين شاخص براي گروهي از محققان (مانند يك دپارتمان، مركز يا دانشگاه) نيز قابل محاسبه است.

براي مثال چنانچه h-index محققي 5 باشد، مفهوم آن اين است كه اين محقق حداقل 5 مقاله منتشر شده دارد كه هركدام حداقل 5 استناد دارند. به عبارت ديگر، ساير مقالات اين محقق كمتر از 5 استناد دارند. بنابراين h-index نتيجه تعادل بين تعداد انتشارات و تعداد استنادات به ازاي هر مقاله است. اين شاخص به منظور ارتقاي ساير شاخصهاي اندازه گيري علم مانند تعداد كل مقالات و تعداد كل استنادات طراحي شده است تا محققان تأثيرگذار را از آنهايي كه صرفاً تعداد زيادي مقاله منتشر مي كنند، متمايز كند. اين شاخص براي مقايسه محققان با حيطه كاري يكسان كاربرد دارد.

 پايگاههاي اطلاعاتي تحت وب براي محاسبه اين شاخص شاملISI Web of Science ،Google Scholar ، Scopus مي باشند كه دسترسي به مورد اول و سوم با عضويت و مورد دوم به صورت دسترسي آزاد و با استفاده از نرم افزارpublish or perish  امكان پذير است.

با توجه به موارد فوق، اگر فردي تعداد مقالات نمايه شده كمتر ولي به تعداد بيشتري مورد استناد قرار گيرد از فردي كه تعداد مقالات نمايه شده بيشتر ولي مورد استناد كمتري قرار گرفته باشد، بيشتر خواهد بود به همين اندازه نيز مجلات، بيشتر مقالات مولفاني را مي پذيرند كه index و به عبارتي اعتبار علمي بالايي داشته باشد چون هر چه تعداد استنادات به مقاله اي بيشتر باشد به طبع آن تعداد استنادات به آن مجله و در نهايت رتبه (Ranking) آن مجله در  ISI بالاتر خواهد رفت، لذا مولفاني كه به دنبال بالا رفتن اعتبار علمي شان و نيز پذيرش مقالاتشان در مجلات با رتبه بالا هستند بايد به نحوه كليد واژه دادن و نيز معيار هاي   ISIتوجه بسيار بيشتري داشته باشند.
 
در تحقيقي كه بر روي مجلات فني مهندسي علمی-پژوهشي انگليسي زبان ايران در سال 1387 صورت گرفت مشخص گرديد كه هيچ يك از مقالات مجلات مورد پژوهش اعم از نمايه شده يا نمايه نشده در  ISI چه از نظر تعداد كليد واژه ها و چه از نظر تطابق آنها با سرعنوانهاي موضوعي LC  معيار هاي  ISI را رعايت نكرده بودند. چنين نتيجه اي در مطالعه ای كه بر روی مقالات مجلات پزشكي انجام شده بود نیز به دست آمد، به گونه اي كه  94.5 درصد مقالات، كليدواژه هايشان مطابق سرعنوانهاي موضوعي پزشكی (MeSH)  نبود. به نظر مي رسد در ايران مولفان و مجلات در اين خصوص توجهي به معيار هاي ISI  ندارند و شايد از اين مهم بي خبر باشند.
 
 

برگرفته شده از مطالعه اسماعيل حبيبي و دكتر زهره مير حسيني

تعداد بازید : 734

پیام شما

ایده ها و نظرات خود را مطرح کنید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

همواره و در هر زمان منتظر دریافت پیام ها، پیشنهادات و انتقادات شما هستیم.

شماره واتس اپ
تلفن : 0408189294
ایمیل
info@globaledits.ir
Layer 1